Kurzy

Názov Rozsah / Termín Cena s DPH
Verejné obstarávanie - výklad zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní - vrátane jeho noviel WEBINÁR podľa záujmu
180,–
Správa registratúry a archív organizácie priamo vo firme termín: na objendnávku, školenie vo firme, pre malé skupiny 4 - 5 osôb
0,–
Všeobecné správne konanie - online 16.3.2023 WEBINÁR
108,–
Špecialista požiarnej ochrany - základná odborná príprava
22. 5.  - 13.10. 2023 prezenčne
1.188,–
Normalizovaná úprava písomností - Webinár 6.6.2023 WEBINÁR  108,–
Konanie a rozhodovanie o správnych deliktoch s dôrazom na priestupkové konanie - online 8.6.2023 WEBINÁR
108,–
Správa registratúry a archív organizácie - akreditovaný kurz MŠ  18.9. - 22.9. 2023

456,–
Správa registratúry a archív organizácie - výklad zákona 395/2002 Z. z., vyhláška MV SR 410/2015 Z.z. 18.09.2023
144,–
Špecialista požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava 23.10.  - 27.10. 2023  prezenčne
384,–
ODBORNÉ PUBLIKÁCIE
0,–
Práca s REVIT-om, NetUbiep- Modul MP2


0,–
Využitie BIM na dosiahnutie čo najlepšej energetickej hospodárnosti budov - BEZPLATNÉ


0,–
Verejné obstarávanie - príprava a zadávanie zákaziek financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov

2022

90,–
StavEdu - modul č. 1 - HSV (hrubá stavebná výroba)
0,–
StavEdu - modul č. 2 - PSV (pridružená stavebná výroba) - vrátane suchej montáže, montáže drevených konštrukcií a výplne otvorov


0,–
StavEdu - modul č. 3 - Betónové a oceľové konštrukcie a obvodové plášte.


0,–
StavEdu - modul č. 4 - Strešné systémy a izolácie.


0,–
StavEdu - modul č. 5 – Dokončovacie práce na stavbách – maľovanie, natieranie, tapetovanie.
0,–
StavEdu - modul č. 6 – Vodovodné, vykurovacie a chladiace systémy.


0,–
StavEdu - modul č. 7 – Stavebné stroje a zariadenia.


0,–
CraftEdu webinár pre tesárov

 WEBINÁR

0,–
CraftEdu kurz pre montážnika okien

 15.apríl 2021

0,–
CraftEdu webinár pre hydroizolatérov

 27.4. a 29.4.2021 webinár

0,–