Kurzy

Názov Rozsah / Termín Cena s DPH
Správa registratúry a archív organizácie priamo vo firme termín: na objendnávku, školenie vo firme, pre malé skupiny 4 - 5 osôb
0,–
Špecialista požiarnej ochrany - základná odborná príprava
22. 5.  - 13.10. 2023 prezenčne
1.188,–
Normalizovaná úprava písomností 4.10.2023 WEBINÁR 108,–
Špecialista požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava 23.10.  - 27.10. 2023  prezenčne
384,–
Nová správa registratúry a archív organizácie - 3 dni  7. - 9.11. 2023

456,–
Štylistika v úradných písomnostiach

15.11. 2023 WEBINÁR

108,–
Správa registratúry a archív organizácie - novela (č. 403/2023) vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z., výklad zákona 395/2002 Z. 7.12.2023
156,–
Všeobecné správne konanie - webinár 30. 01. 2024 WEBINÁR
144,–
Konanie a rozhodovanie o správnych deliktoch s dôrazom na priestupkové konanie

13. 02. 2024 WEBINÁR

144,–
ODBORNÉ PUBLIKÁCIE
0,–
Práca s REVIT-om, NetUbiep- Modul MP2


0,–
Využitie BIM na dosiahnutie čo najlepšej energetickej hospodárnosti budov - BEZPLATNÉ


0,–
StavEdu - modul č. 1 - HSV (hrubá stavebná výroba)
0,–
StavEdu - modul č. 2 - PSV (pridružená stavebná výroba) - vrátane suchej montáže, montáže drevených konštrukcií a výplne otvorov


0,–
StavEdu - modul č. 3 - Betónové a oceľové konštrukcie a obvodové plášte.


0,–
StavEdu - modul č. 4 - Strešné systémy a izolácie.


0,–
StavEdu - modul č. 5 – Dokončovacie práce na stavbách – maľovanie, natieranie, tapetovanie.
0,–
StavEdu - modul č. 6 – Vodovodné, vykurovacie a chladiace systémy.


0,–
StavEdu - modul č. 7 – Stavebné stroje a zariadenia.


0,–
CraftEdu webinár pre tesárov

 WEBINÁR

0,–
CraftEdu kurz pre montážnika okien

 

0,–
CraftEdu webinár pre hydroizolatérov

 27.4. a 29.4.2021 webinár

0,–