Kurzy

Názov Rozsah / Termín Cena s DPH
Verejné obstarávanie - výklad zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní - vrátane jeho noviel WEBINÁR podľa záujmu
180,–
Správa registratúry a archív organizácie- výklad zákona termín: na objendnávku, školenie vo firme, pre malé skupiny 4 - 5 osôb
0,–
Normalizovaná úprava písomností - Webinár WEBINÁR podľa záujmu 96,–
Špecialista požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava 13.  - 17. 2. 2023  prezenčne
384,–
Všeobecné správne konanie - online 23.2.2023 WEBINÁR
108,–
Konanie a rozhodovanie o správnych deliktoch s dôrazom na priestupkové konanie - online  2.3.2023 WEBINÁR
108,–
Špecialista požiarnej ochrany - základná odborná príprava
6. 3.  - 30.6. 2023 prezenčne
1.188,–
Správa registratúry a archív organizácie - akreditovaný kurz MŠ  17.4. - 21.4. 2023

456,–
Správa registratúry a archív organizácie - výklad zákona 395/2002 Z. z., vyhláška MV SR 410/2015 Z.z. 17.04.2023
108,–
ODBORNÉ PUBLIKÁCIE
0,–
Práca s REVIT-om, NetUbiep- Modul MP2


0,–
Využitie BIM na dosiahnutie čo najlepšej energetickej hospodárnosti budov - BEZPLATNÉ


0,–
Verejné obstarávanie - príprava a zadávanie zákaziek financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov

2022

90,–
StavEdu - modul č. 1 - HSV (hrubá stavebná výroba)
0,–
StavEdu - modul č. 2 - PSV (pridružená stavebná výroba) - vrátane suchej montáže, montáže drevených konštrukcií a výplne otvorov


0,–
StavEdu - modul č. 3 - Betónové a oceľové konštrukcie a obvodové plášte.


0,–
StavEdu - modul č. 4 - Strešné systémy a izolácie.


0,–
StavEdu - modul č. 5 – Dokončovacie práce na stavbách – maľovanie, natieranie, tapetovanie.
0,–
StavEdu - modul č. 6 – Vodovodné, vykurovacie a chladiace systémy.


0,–
StavEdu - modul č. 7 – Stavebné stroje a zariadenia.


0,–
CraftEdu webinár pre tesárov

 WEBINÁR

0,–
CraftEdu kurz pre montážnika okien

 15.apríl 2021

0,–
CraftEdu webinár pre hydroizolatérov

 27.4. a 29.4.2021 webinár

0,–