Kurzy

Názov Rozsah / Termín Cena s DPH
Štylistika v úradných písomnostiach

WEBINÁR pripravujeme

108,–
Všeobecné správne konanie - webinár 23. 02. 2024 WEBINÁR
144,–
Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci - webinár

12.04.2024 WEBINÁR

216,–
Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov - webinár 25. 04. 2024 WEBINÁR
216,–
Normalizovaná úprava písomností 02. 05. 2024 WEBINÁR 108,–
Nová správa registratúry a archív organizácie - 3 dni 14. - 16. máj 2024 prezenčne

456,–
Špecialista požiarnej ochrany - základná odborná príprava 200 hodín
27. 05.  -  október 2024 prezenčne
1.440,–
Špecialista požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava 50 hodín 21. 10.  - 25. 10. 2024  prezenčne
576,–
StavEdu - modul č. 1 - HSV (hrubá stavebná výroba)
0,–
ODBORNÉ PUBLIKÁCIE
0,–
StavEdu - modul č. 2 - PSV (pridružená stavebná výroba) - vrátane suchej montáže, montáže drevených konštrukcií a výplne otvorov


0,–
StavEdu - modul č. 3 - Betónové a oceľové konštrukcie a obvodové plášte.


0,–
StavEdu - modul č. 4 - Strešné systémy a izolácie.


0,–
StavEdu - modul č. 5 – Dokončovacie práce na stavbách – maľovanie, natieranie, tapetovanie.
0,–
StavEdu - modul č. 6 – Vodovodné, vykurovacie a chladiace systémy.


0,–
StavEdu - modul č. 7 – Stavebné stroje a zariadenia.


0,–
CraftEdu webinár pre tesárov

 WEBINÁR

0,–
CraftEdu kurz pre montážnika okien

 

0,–
CraftEdu webinár pre hydroizolatérov

 27.4. a 29.4.2021 webinár

0,–
Správa registratúry a archív organizácie priamo vo firme termín: na objendnávku, školenie vo firme, pre malé skupiny 4 - 5 osôb
0,–
Konanie a rozhodovanie o správnych deliktoch s dôrazom na priestupkové konanie

termín pripravujeme WEBINÁR

144,–
Správa registratúry a archív organizácie - novela (č. 403/2023) vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z., výklad zákona 395/2002 Z. - WE pripravujeme termín  WEBINÁR
156,–