Kurzy

Názov Rozsah / Termín Cena s DPH
Všeobecné správne konanie - webinár 23. 02. 2024 WEBINÁR
144,–
Konanie a rozhodovanie o správnych deliktoch s dôrazom na priestupkové konanie

termín pripravujeme WEBINÁR

144,–