O nás

V našej spoločnosti sa zameriavame na ďalšie odborné vzdelávanie a to najmä v oblastiach ako je stavebný sektor, vzdelávanie pre inovácie v stavebníctve, inovatívne technológie, európska integrácia, legislatíva, protipožiarna ochrana stavebných objektov a osobnostný rozvoj.
Mnohé vzdelávacie programy, ktoré ÚVS ponúka sú akreditované MŠ SR, oprávnené MV SR.
Ponúkame aj možnosť návrhu a prípravy realizácie školení na základe Vašich potrieb a požiadaviek.  

ÚVS je partnerom v niekoľkých EU-projektoch.UVS je partnerom projektu CraftEdu.

Projekt Horizont 2020, ktorý zavádza národné systémy kvalifikácie a odbornej prípravy remeselníkov v Českej republike a rozšírenie ponuky odborných školení v oblasti efektívneho a hospodárneho využívania energie a obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku, v Rakúsku a Bulharsku.

UVS je pertnerom projektu Net-UBIEP.
Využitie BIM k zvýšeniu energetickej hospodárnosti budov.UVS je partnerom projektu StavEdu -Národný systém ďalšieho vzdelávania a kvalifikácie pre remeselníkov a pracovníkov na stavbách - energetická efektívnosť a využitie obnoviteľnych zdrojov energie v budovách


Zamestnanci kongresového a vzdelávacieho centra ÚVS, s.r.o. sa tešia na Vašu návštevu.