Pozvánka na slávnostný okrúhly stôl ZELENÁ DOHODA PRE BUDOVY

ÚVS Vás pozýva na záverečný slávnostný okrúhly stôl projektu Zelená dohoda pre budovy, ktorý sa bude konať prezenčne dňa:

 

23. apríla 2024 (utorok), od 10:00 – 15:00

v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, Primaciálne námestie 1, Bratislava

 

Stretnutie bude slávnostným vyvrcholením práce stakeholderov na Zelenej dohode pre budovy, ktorá obsahuje 48 prijatých opatrení. V rámci tvorby a diskusie k návrhom opatrení sa zapojilo vyše 80 stakeholderov z relevantných sektorov a inštitúcií. Naplnenie prijatých opatrení bude viesť k splneniu cieľov Európskej Zelenej dohody, lepšiemu využívaniu verejných finančných zdrojov s účasťou súkromného kapitálu, prilákaniu udržateľných energetických investícií do obnovy budov a zníženiu ich rizík.

 

Slávnostný okrúhly stôl bude zároveň slúžiť na deklarovanie dôležitosti prijatých opatrení a dohodu stakeholderov na budúcej spolupráci pri ich presadzovaní a spolupráci v rámci novej Európskej koalície pre financovanie energetickej efektívnosti.  Registrácia TU


tlač