Vzdelávanie

  • ponúkame odborné vzdelávacie programy z rôznych oblastí profesijného zamerania
  • spolupracujeme s vysoko kvalifikovanými a skúsenými lektormi

  • programy sú pripravované pre menšie skupiny,

  • po absolvovaní kurzu účastník získa osvedčenie o absolvovaní, pri akreditovaných kurzoch osvedčenie s celoštátnou platnosťou

ÚVS ponúka širokú škálu    vzdelávacích podujatí     najmä   z oblasti profesijného vzdelávania, rôzne typy kurzov, kvalifikačné a rekvalifikačné kurzy - akreditované MŠ SR, oprávnené MV SR, Národným inšpektorátom práce pri MPSVR SR, MŽP SR.