Kurzy

Názov Rozsah / Termín Cena s DPH
Špecialista požiarnej ochrany - základná odborná príprava
22. 5.  - 13.10. 2023 prezenčne
1.188,–
Špecialista požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava 23.10.  - 27.10. 2023  prezenčne
384,–
Práca s REVIT-om, NetUbiep- Modul MP2


0,–