Kurzy

Názov Rozsah / Termín Cena s DPH
Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci

05.04.2024 WEBINÁR

216,–
Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 25. 04. 2024 WEBINÁR
216,–
Nová správa registratúry a archív organizácie - 3 dni 14. - 16. máj 2024 prezenčne

456,–
Správa registratúry a archív organizácie priamo vo firme termín: na objendnávku, školenie vo firme, pre malé skupiny 4 - 5 osôb
0,–
Správa registratúry a archív organizácie - novela (č. 403/2023) vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z., výklad zákona 395/2002 Z. - WE pripravujeme termín  WEBINÁR
156,–