Kontakt

Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.

Radlinského 7917/47
811 07 Bratislava

Registrácia : Mestský súd Bratislava III, OR sro, vložka číslo 23963/B

IČO: 35810700, DIČ/DPH: SK 2020236251


Web: http://www.uvs.sk


KOREŠPONDENČNÁ ADRESA

Adámiho 3

84105 Bratislava


RECEPCIA

Tel.: 00421 2 5477 2060


ODBOR OBCHODU A SLUŽIEB

Mgr. Katarína Recká

Tel.: 00421 2 5477 6323
e-mail:vzdelavanie@uvs.skODBOR CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA

Mgr. Zuzana Kyrinovičová, Mgr. Katarína Recká

  Tel.: 00421 2 5477 6323, 00421 2 5477 3971
   e-mail: vzdelavanie@uvs.sk

  ODBOR MARKETINGU A SLUŽIEB

  Mgr. Roman Kyrinovič

  e-mail: sluzby@uvs.sk


  tlač