Kurzy

Názov Rozsah / Termín Cena s DPH
Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov - webinár 25. 04. 2024 WEBINÁR
216,–
Normalizovaná úprava písomností 02. 05. 2024 WEBINÁR 108,–
Nová správa registratúry a archív organizácie - 3 dni 14. - 16. máj 2024 prezenčne

456,–
Špecialista požiarnej ochrany - základná odborná príprava 200 hodín
27. 05.  -  október 2024 prezenčne
1.440,–

UVS spolupracuje v niekoľkých EU-projektoch.UVS je partnerom projektu CraftEdu .


UVS je pertnerom projektu Net-UBIEP.
Využitie BIM k zvýšeniu energetickej hospodárnosti budov.

UVS je partnerom projektu StavEdu,Profil spoločnosti

Svadby