Kurzy

Názov Rozsah / Termín Cena s DPH
Špecialista požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava 13.  - 17. 2. 2023  prezenčne
384,–
Všeobecné správne konanie - online 23.2.2023 WEBINÁR
108,–
Konanie a rozhodovanie o správnych deliktoch s dôrazom na priestupkové konanie - online  2.3.2023 WEBINÁR
108,–
Špecialista požiarnej ochrany - základná odborná príprava
6. 3.  - 30.6. 2023 prezenčne
1.188,–

UVS spolupracuje v niekoľkých EU-projektoch.UVS je partnerom projektu CraftEdu .


UVS je pertnerom projektu Net-UBIEP.
Využitie BIM k zvýšeniu energetickej hospodárnosti budov.

UVS je partnerom projektu StavEdu,Profil spoločnosti

Svadby