Kurzy

Názov Rozsah / Termín Cena s DPH
Normalizovaná úprava písomností 06. 03. 2024 WEBINÁR 108,–
Špecialista požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava 11. 03.  - 15. 03. 2024  prezenčne
384,–
Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci

05.04.2024 WEBINÁR

216,–
Špecialista požiarnej ochrany - základná odborná príprava
08. 04.  -  október 2024 prezenčne
1.188,–

UVS spolupracuje v niekoľkých EU-projektoch.UVS je partnerom projektu CraftEdu .


UVS je pertnerom projektu Net-UBIEP.
Využitie BIM k zvýšeniu energetickej hospodárnosti budov.

UVS je partnerom projektu StavEdu,Profil spoločnosti

Svadby