StavEdu - modul č. 7 – Stavebné stroje a zariadenia.

Kód:


Registrácia

Obsah
Názov

Energetická efektívnosť a využitie obnoviteľných zdrojov energie v budovách: modul č. 7 - Stavebné stroje a zariadenia.

Cieľová skupina

pre stavebné profesie strojník, operátor.

Remeselníci a pracovníci na stavbách s minimálne stredným odborným vzdelaním technického smeru (výučný list) so záujmom získať odborné vedomosti a odborné zručnosti v oblasti energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie v budovách.

Ciele programu

Získať odborné poznatky a praktické zručnosti z oblasti obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení. Poznať technické a technologické parametre potrebné pre prácu na vybraných strojoch a zariadeniach. Spoznať funkcie jednotlivých častí uvedených strojov a zariadení vzhľadom na bezpečnú prevádzku. Oboznámiť sa s pravidlami bezpečnosti práce pri prevádzke, údržbe, prípadne opravách. Získať vyhovujúcu zručnosť v ovládaní vybraných stavebných strojov a zariadení.

Obsahová náplň
 • Náuka o materiáloch, fyzike a strojovej technike
 • Časti strojov a zariadenia
 • Motorové príslušenstvo
 • Motory stavebných strojov
 • Elektrotechnika a autoelektrina
 • Základy hydrauliky, Základy vzduchotechniky
 • Mastiaca technika a mastidlá, Palivá do motorov
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so strojmi
 • Zásady ochrany životného prostredia
 • Stavebné stroje, technológia zemných prác, konštrukcia strojov
 • Prevádzkové podmienky
 • Doplňujúce činnosti
 • Vlastnosti a triedenie hornín
 • Konštrukcia jednotlivých typov strojov
 • Údržba strojov
 • Postupy pri vyhľadávaní jednoduchých porúch a ich odstraňovaní
 • Technológia prác a vedenie stavebných strojov

Účastník školenia získa študijné materiály a po úspešnom absolvovaní skúšky mu bude vydané Osvedčenie o absolvovaní školenia.

Termín konania


Uzávierka prihlášok
Rozsah5 dní
Cena
Bezplatné - školenia vrátane občerstvenia, obedov a ubytovania sú hradené z prostriedkov EÚ.

Program
08:30 h - 09:00 h - prezencia účastníkov
09:00 h - 16:00 h - vzdelávací seminár
Forma ukončenia
Účastník získa po úspešnom absolvovaní skúšky Osvedčenie o absolvovaní školenia.
LektoriIng. Jozef Dragúň, Ing. Karol Hagovský, Mgr. Ján Škorec, Eugen Csonga.
Miesto konania

Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o., Bárdošova 33, 833 12 Bratislava

KontaktMgr. Zuzana Kyrinovičová
tel.: 02/5477 6323
fax: 02/5477 3971
email:vzdelavanie@uvs.sk

Registrácia tlač