StavEdu - modul č. 5 – Dokončovacie práce na stavbách – maľovanie, natieranie, tapetovanie.

Kód:


Registrácia

Obsah
Názov

Energetická efektívnosť a využitie obnoviteľných zdrojov energie v budovách: modul č. 5 - Dokončovacie práce na stavbách - maľovanie, natieranie, tapetovanie.

Cieľová skupina

pre stavebné profesie maliar, natierač, tapetár.

Remeselníci a pracovníci na stavbách s minimálne stredným odborným vzdelaním technického smeru (výučný list) so záujmom získať odborné vedomosti a odborné zručnosti v oblasti energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie v budovách.

Ciele programu

Poznať a vedieť použiť inovované materiály a technológie vo svojej profesii, technológie nanášania materiálov, maliarskych vrstiev, tapetovania.

Obsahová náplň Prípravné maliarske práce a technologické postupy zhotovenia malieb
Prípravné maliarske práce
Technologické postupy zhotovenia malieb
Opravy a čistenie malieb, náterov a tapiet
Linkovanie

Farebné riešenie malieb interiérov a maliarske práce na fasádach
Voľba farebného riešenia - estetické pravidlá
Maliarske práce na fasádach
Pracovné pomôcky pre natieračské práce
Farebné riešenie náterov - miešanie farebných odtieňov

Príprava podkladov, technologické postupy a chyby náterov
Príprava nových podkladov pre nátery
Spôsoby odstraňovania starých náterov
Technologické postupy pri náteroch na rozličných podkladoch
Zásady pri nanášaní farieb
Chyby náterov a ich opravy

Špeciálne nátery, zložité maliarske techniky, tapetovanie a dekoračné tvarovanie dosiek
Používané druhy náterov
Zložité maliarske techniky - žilkovanie (fládrovanie)
Tapetovanie
Dekoračné tvarovanie dosiek

Účastník školenia získa študijné materiály a po úspešnom absolvovaní skúšky mu bude vydané Osvedčenie o absolvovaní školenia.

Termín konania

Uzávierka prihlášok
Rozsah5 dní
Cena
Bezplatné - školenia vrátane občerstvenia, obedov a ubytovania sú hradené z prostriedkov EÚ.

Program
08:30 h - 09:00 h - prezencia účastníkov
09:00 h - 16:00 h - vzdelávací seminár
Forma ukončenia
Účastník získa po úspešnom absolvovaní skúšky Osvedčenie o absolvovaní školenia.
Lektori Ing. Štefan Száraz, Ing. Tímea Bődová, Ing. Iveta Vaneková, Mgr. Róbert Dudek.
Miesto konania

Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky.

KontaktMgr. Zuzana Kyrinovičová
tel.: 02/5477 6323
fax: 02/5477 3971
email:vzdelavanie@uvs.sk


Registrácia tlač