StavEdu - modul č. 2 - PSV (pridružená stavebná výroba) - vrátane suchej montáže, montáže drevených konštrukcií a výplne otvorov

Kód:


Registrácia

Obsah
Názov

Energetická efektívnosť a využitie obnoviteľných zdrojov energie v budovách: modul č. 2 - PSV (pridružená stavebná výroba) - vrátane suchej montáže, montáže drevených konštrukcií a výplne otvorov.

Cieľová skupina

pre stavebné profesie murár PSV - kominár (murárske práce), stavebný stolár.

Remeselníci a pracovníci na stavbách s minimálne stredným odborným vzdelaním technického smeru (výučný list) so záujmom získať odborné vedomosti a odborné zručnosti v oblasti energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie v budovách.

Ciele programu

Poznať a vedieť používať inteligentné energetické riešenia, meracie metódy, technológie, vlastnosti a štruktúru materiálov, technické predpisy pri montáži drevených konštrukcií, murárskych prácach komínov a výplní otvorov.

Obsahová náplň

Drevené konštrukcie

 • drevo ako ekologický stavebný materiál
 • rozdelenie drevených konštrukcií
 • stavanie z drevených modulov
 • normové požiadavky na drevené stavby
 • montované drevené stavby, zrubové, stĺpikové, panelové
 • technológia montáže

Stolárske výrobky

 • drevené deliace steny, stropné a strešné konštrukcie, schodiská, obklady, podlahy

Komíny

 • normové požiadavky
 • rozdelenie komínov, materiálová báza
 • zásady dimenzovania a konštrukčného riešenia komínov
 • návrh komínových prieduchov, vetranie a vetracie prieduchy

Výplne otvorov (okná)

 • funkčné požiadavky na okná, spôsoby otvárania materiálová báza
 • systém zasklenia a rámy výplňových konštrukcií
 • rozdelenie okien podľa konštrukcie a materiálu
 • konštrukcia okna, povrchové úpravy okien

Výplne otvorov (dvere)

 • rozdelenie dverí, dverové zárubne, krídla, tesnenie
 • základné požiadavky - tepelnotechnické, akustické

Montáž otvorových výplní

 • zásady a spôsob montáže okien na materiálovej báze dreva, PVC, zliatin hliníka
 • zásady a spôsob montáže dverí, vchodové vnútorné dvere
 • požiadavky, tesniace materiály, návrh a zhotovenie pripojovacej škáry

Doplnkové konštrukcie okien, tieniace a bezpečnostné systémy

 • tieniace konštrukcie, okenice, rolety, markízy, žalúzie, sklá so špeciálnou úpravou
 • kovania okien

Účastník školenia získa študijné materiály a po úspešnom absolvovaní skúšky mu bude vydané Osvedčenie o absolvovaní školenia.

Termín konania


Uzávierka prihlášok
Rozsah5 dní
Cena
Bezplatné - školenia vrátane občerstvenia, obedov a ubytovania sú hradené z prostriedkov EÚ.

Program
08:30 h - 09:00 h - prezencia účastníkov
09:00 h - 16:00 h - vzdelávací seminár
Forma ukončenia
Účastník získa po úspešnom absolvovaní skúšky Osvedčenie o absolvovaní školenia.
Lektori

prof. Ing. Anton Puškár, PhD., doc.Ing .Jaroslav Sandanus, PhD., Ing. Milan Držka,PhD., Ing. Pavol Panáček, PhD.

Miesto konania

Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o., Bárdošova 33, 833 12 Bratislava

KontaktMgr. Zuzana Kyrinovičová
tel.: 02/5477 6323
fax: 02/5477 3971
email:vzdelavanie@uvs.sk

Registrácia tlač