Kurzy

Názov Rozsah / Termín Cena s DPH
Konanie a rozhodovanie o správnych deliktoch s dôrazom na priestupkové konanie November 2019
90,–
Špecialista požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava 21.10. - 26.10.2019
354,–
Špecialista požiarnej ochrany - základná odborná príprava, 1. sústredenie
4. - 8.11. 2019 I. sústredenie
900,–
Správa registratúry a archív organizácie - výklad zákona 395/2002 Z. z., vyhláška MV SR 410/2015 Z.z.-novela účinná od 1.3. 2019 14. november 2019
90,–
Správa registratúry a archív organizácie. 18. - 22. november 2019
384,–
Verejné obstarávanie - príprava a zadávanie zákaziek financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov

 12. december 2019

90,–
Verejné obstarávanie - výklad zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní - vrátane jeho noviel 28. november 2019
90,–
Využitie BIM na dosiahnutie čo najlepšej energetickej hospodárnosti budov - BEZPLATNÉ


0,–
Všeobecné správne konanie November 2019
78,–
Normalizovaná úprava písomností a jazyková kultúra jeseň 2019 78,–
StavEdu - modul č. 1 - HSV (hrubá stavebná výroba)
0,–
ODBORNÉ PUBLIKÁCIE
0,–
StavEdu - modul č. 2 - PSV (pridružená stavebná výroba) - vrátane suchej montáže, montáže drevených konštrukcií a výplne otvorov


0,–
StavEdu - modul č. 3 - Betónové a oceľové konštrukcie a obvodové plášte.


0,–
StavEdu - modul č. 4 - Strešné systémy a izolácie.


0,–
StavEdu - modul č. 5 – Dokončovacie práce na stavbách – maľovanie, natieranie, tapetovanie.
0,–
StavEdu - modul č. 6 – Vodovodné, vykurovacie a chladiace systémy.


0,–
StavEdu - modul č. 7 – Stavebné stroje a zariadenia.


0,–
Práca s REVIT-om, NetUbiep- Modul MP2

podľa záujmu

0,–