Kurzy

Názov Rozsah / Termín Cena s DPH
CraftEdu webinár pre tesárov

 23.3. a 25.3. 2021 WEBINÁR

0,–
CraftEdu kurz pre montážnika okien

 15.apríl 2021

0,–
Špecialista požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava Termín 3.  - 7. október 2022
384,–
Správa registratúry a archív organizácie.  24.10. - 28.10. 2022

384,–
Správa registratúry a archív organizácie - výklad zákona 395/2002 Z. z., vyhláška MV SR 410/2015 Z.z.-novela účinná od 1.1.2021 24.10.2022
108,–
Normalizovaná úprava písomností - Webinár 1.12.2022 WEBINÁR 96,–
Špecialista požiarnej ochrany - základná odborná príprava
30. január  - máj 2023
1.188,–
Verejné obstarávanie - výklad zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní - vrátane jeho noviel 2022
90,–
Využitie BIM na dosiahnutie čo najlepšej energetickej hospodárnosti budov - BEZPLATNÉ


0,–
Konanie a rozhodovanie o správnych deliktoch s dôrazom na priestupkové konanie - online  online - WEBINÁR
90,–
Všeobecné správne konanie WEBINÁR
90,–
StavEdu - modul č. 1 - HSV (hrubá stavebná výroba)
0,–
ODBORNÉ PUBLIKÁCIE
0,–
Verejné obstarávanie - príprava a zadávanie zákaziek financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov

2022

90,–
StavEdu - modul č. 2 - PSV (pridružená stavebná výroba) - vrátane suchej montáže, montáže drevených konštrukcií a výplne otvorov


0,–
StavEdu - modul č. 3 - Betónové a oceľové konštrukcie a obvodové plášte.


0,–
StavEdu - modul č. 4 - Strešné systémy a izolácie.


0,–
StavEdu - modul č. 5 – Dokončovacie práce na stavbách – maľovanie, natieranie, tapetovanie.
0,–
StavEdu - modul č. 6 – Vodovodné, vykurovacie a chladiace systémy.


0,–
StavEdu - modul č. 7 – Stavebné stroje a zariadenia.


0,–
Práca s REVIT-om, NetUbiep- Modul MP2

podľa záujmu

0,–
CraftEdu webinár pre hydroizolatérov

 27.4. a 29.4.2021 webinár

0,–