Kurzy

Názov Rozsah / Termín Cena s DPH
Verejné obstarávanie - príprava a zadávanie zákaziek financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov

27. september 2018

78,–
Správa registratúry a archív organizácie - výklad zákona č.395/2002 Z. z. vrátane novely č. 266/2015 Z.z. 10. október 2018
78,–
Špecialista požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava 22. - 27. október 2018
354,–
Správa registratúry, hodnotenie a vyraďovanie záznamov, archív organizácie.

5. - 9. november 2018

342,–
Špecialista požiarnej ochrany - základná odborná príprava
podľa záujmu
900,–
Seminár o priestupkovom konaní podľa záujmu 78,–
Rozhodnutie v správnom konaní podľa záujmu
78,–
Normalizovaná úprava písomností a jazyková kultúra jeseň 2018 78,–
StavEdu - modul č. 1 - HSV (hrubá stavebná výroba)
0,–
Verejné obstarávanie a zmeny vo VO v praxi, výklad zákona č. 343/2015 Z.z. podľa záujmu
198,–
ODBORNÉ PUBLIKÁCIE
0,–
StavEdu - modul č. 2 - PSV (pridružená stavebná výroba) - vrátane suchej montáže, montáže drevených konštrukcií a výplne otvorov


0,–
StavEdu - modul č. 3 - Betónové a oceľové konštrukcie a obvodové plášte.


0,–
StavEdu - modul č. 4 - Strešné systémy a izolácie.


0,–
StavEdu - modul č. 5 – Dokončovacie práce na stavbách – maľovanie, natieranie, tapetovanie.
0,–
StavEdu - modul č. 6 – Vodovodné, vykurovacie a chladiace systémy.


0,–
StavEdu - modul č. 7 – Stavebné stroje a zariadenia.


0,–