Kurzy

Názov Rozsah / Termín Cena s DPH
StavEdu - modul č. 1 - HSV (hrubá stavebná výroba) 16. - 21. január 2017
0,–
StavEdu - modul č. 4 - Strešné systémy a izolácie.

 23. - 27. január 2017

0,–
StavEdu - modul č. 7 – Stavebné stroje a zariadenia.

30.január - 3.február 2017

0,–
StavEdu - modul č. 2 - PSV (pridružená stavebná výroba) - vrátane suchej montáže, montáže drevených konštrukcií a výplne otvorov

 6. - 10. február 2017

0,–
StavEdu - modul č. 3 - Betónové a oceľové konštrukcie a obvodové plášte.

 6. - 10. február 2017

0,–
StavEdu - modul č. 5 – Dokončovacie práce na stavbách – maľovanie, natieranie, tapetovanie. 13. - 17. február 2017
0,–
StavEdu - modul č. 6 – Vodovodné, vykurovacie a chladiace systémy.

 13. - 17. február 2017

0,–
Špecialista požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava I. polrok 2018
330,–
Špecialista požiarnej ochrany - základná odborná príprava
I. polrok 2018
744,–
Správa registratúry, hodnotenie a vyraďovanie záznamov, archív organizácie.

I. polrok 2018

330,–
Seminár o priestupkovom konaní I. polrok 2018 78,–
Rozhodnutie v správnom konaní I. polrok 2018
78,–
Správa registratúry a archív organizácie - výklad zákona č.395/2002 Z. z. vrátane novely č. 266/2015 Z.z. I. polrok 2018
78,–
Normalizovaná úprava písomností a jazyková kultúra I. polrok 2018 78,–
Verejné obstarávanie a zmeny vo VO v praxi, výklad zákona č. 343/2015 Z.z. I. polrok 2018
198,–
ODBORNÉ PUBLIKÁCIE
0,–
Verejné obstarávanie –Vybrané ustanovenia a ako ich správne aplikovať v praxi pri zadávaní zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z.

I. polrok 2018

78,–
Verejné obstarávanie - Jednotný európsky dokument–vyplnenie, spracovanie a vyhodnotenie pre uchádzačov, verejných obstarávateľov

I. polrok 2018

78,–