Kurzy

Názov Rozsah / Termín Cena s DPH
Správa registratúry a archív organizácie - výklad zákona 395/2002 Z. z., vyhláška MV SR 410/2015 Z.z.-novela účinná od 1.3. 2019 23. máj 2019
78,–
Práca s REVIT-om, NetUbiep- Modul MP2

23.máj 2019

0,–
Konanie a rozhodovanie o správnych deliktoch s dôrazom na priestupkové konanie 29. máj 2019
78,–
Všeobecné správne konanie 13. jún 2019
78,–
Správa registratúry, hodnotenie a vyraďovanie záznamov, archív organizácie. 17. - 21. jún 2019
342,–
Špecialista požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava podľa záujmu
354,–
Špecialista požiarnej ochrany - základná odborná príprava, 1. sústredenie
podľa záujmu
900,–
Verejné obstarávanie - výklad zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní - vrátane novej novely účinnej od 01.01.2019 podľa záujmu
78,–
Využitie BIM na dosiahnutie čo najlepšej energetickej hospodárnosti budov - BEZPLATNÉ


0,–
Normalizovaná úprava písomností a jazyková kultúra podľa záujmu 78,–
StavEdu - modul č. 1 - HSV (hrubá stavebná výroba)
0,–
ODBORNÉ PUBLIKÁCIE
0,–
StavEdu - modul č. 2 - PSV (pridružená stavebná výroba) - vrátane suchej montáže, montáže drevených konštrukcií a výplne otvorov


0,–
StavEdu - modul č. 3 - Betónové a oceľové konštrukcie a obvodové plášte.


0,–
StavEdu - modul č. 4 - Strešné systémy a izolácie.


0,–
StavEdu - modul č. 5 – Dokončovacie práce na stavbách – maľovanie, natieranie, tapetovanie.
0,–
StavEdu - modul č. 6 – Vodovodné, vykurovacie a chladiace systémy.


0,–
StavEdu - modul č. 7 – Stavebné stroje a zariadenia.


0,–