Kurzy

Názov Rozsah / Termín Cena s DPH
Špecialista požiarnej ochrany - základná odborná príprava, 1. sústredenie
4. - 8. marec 2019
900,–
Správa registratúry a archív organizácie - výklad zákona č.395/2002 Z. z. vrátane novely č. 266/2015 Z.z. 14. marec 2019
78,–
Správa registratúry, hodnotenie a vyraďovanie záznamov, archív organizácie.

18. - 22.marec 2019

342,–
Normalizovaná úprava písomností a jazyková kultúra 26. marec 2019 78,–
Verejné obstarávanie - výklad zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní - vrátane novej novely účinnej od 01.01.2019   28. marec 2019
78,–
Špecialista požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava 1.- 6. apríl 2019
354,–
Využitie BIM na dosiahnutie čo najlepšej energetickej hospodárnosti budov - BEZPLATNÉ


0,–
Konanie a rozhodovanie o správnych deliktoch s dôrazom na priestupkové konanie podľa záujmu
78,–
Všeobecné správne konanie podľa záujmu
78,–
StavEdu - modul č. 1 - HSV (hrubá stavebná výroba)
0,–
ODBORNÉ PUBLIKÁCIE
0,–
StavEdu - modul č. 2 - PSV (pridružená stavebná výroba) - vrátane suchej montáže, montáže drevených konštrukcií a výplne otvorov


0,–
StavEdu - modul č. 3 - Betónové a oceľové konštrukcie a obvodové plášte.


0,–
StavEdu - modul č. 4 - Strešné systémy a izolácie.


0,–
StavEdu - modul č. 5 – Dokončovacie práce na stavbách – maľovanie, natieranie, tapetovanie.
0,–
StavEdu - modul č. 6 – Vodovodné, vykurovacie a chladiace systémy.


0,–
StavEdu - modul č. 7 – Stavebné stroje a zariadenia.


0,–