Kurzy

Názov Rozsah / Termín Cena s DPH
Špecialista požiarnej ochrany - základná odborná príprava
4.10. 2021 - február 2022
1.176,–
Špecialista požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava 18.10.2021 - 23.10.2021
384,–
Práca s REVIT-om, NetUbiep- Modul MP2

podľa záujmu

0,–