Kurzy

Názov Rozsah / Termín Cena s DPH
Špecialista požiarnej ochrany - základná odborná príprava
2. -  6. november 2020 I. sústredenie , posledné sústredenie marec 2021
900,–
Špecialista požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava október 2020
354,–
Práca s REVIT-om, NetUbiep- Modul MP2

podľa záujmu

0,–