Kurzy

Názov Rozsah / Termín Cena s DPH
Špecialista požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava Termín 3.  - 7. október 2022
384,–
Špecialista požiarnej ochrany - základná odborná príprava
30. január  - máj 2023
1.188,–
Práca s REVIT-om, NetUbiep- Modul MP2

podľa záujmu

0,–