Kurzy

Názov Rozsah / Termín Cena s DPH
Špecialista požiarnej ochrany - základná odborná príprava
14. -19.12.2021, posledné sústredenie apríl 2021
900,–
Špecialista požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava február 2021
384,–
Práca s REVIT-om, NetUbiep- Modul MP2

podľa záujmu

0,–