Kurzy

Názov Rozsah / Termín Cena s DPH
Špecialista požiarnej ochrany - základná odborná príprava, 2. sústredenie
13. - 17. január 2020 III. sústredenie
900,–
Špecialista požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava 20. - 24. apríl 2020
354,–
Práca s REVIT-om, NetUbiep- Modul MP2

podľa záujmu

0,–