Kurzy

Názov Rozsah / Termín Cena s DPH
Špecialista požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava 5. - 10. október 2020
384,–
Špecialista požiarnej ochrany - základná odborná príprava
2. -  6. november 2020 I. sústredenie , posledné sústredenie marec 2021
900,–
Práca s REVIT-om, NetUbiep- Modul MP2

podľa záujmu

0,–