Kurzy

Názov Rozsah / Termín Cena s DPH
Špecialista požiarnej ochrany - základná odborná príprava
4.10. 2021 - február 2021
900,–
Špecialista požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava ONLINE 4.5.2021 - 28.5.2021 online, praktická časť prezenčne
384,–
Práca s REVIT-om, NetUbiep- Modul MP2

podľa záujmu

0,–