Kurzy

Názov Rozsah / Termín Cena s DPH
Normalizovaná úprava písomností a jazyková kultúra - Webinár 2. 12.  2021 WEBINÁR 108,–

UVS spolupracuje v niekoľkých EU-projektoch.UVS je partnerom projektu CraftEdu .


UVS je pertnerom projektu Net-UBIEP.
Využitie BIM k zvýšeniu energetickej hospodárnosti budov.

UVS je partnerom projektu StavEdu,Profil spoločnosti

Svadby