Kurzy

Názov Rozsah / Termín Cena s DPH
Špecialista požiarnej ochrany - základná odborná príprava
4.10. 2021 - február 2022
1.176,–
Špecialista požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava ONLINE 4.5.2021 - 28.5.2021 online, praktická časť prezenčne
384,–

UVS spolupracuje v niekoľkých EU-projektoch.

UVS je partnerom projektu CraftEdu .


UVS je pertnerom projektu Net-UBIEP.
Využitie BIM k zvýšeniu energetickej hospodárnosti budov.

UVS je partnerom projektu StavEdu,Profil spoločnosti

Svadby