Kurzy

Názov Rozsah / Termín Cena s DPH
Konanie a rozhodovanie o správnych deliktoch s dôrazom na priestupkové konanie 11. december 2018 78,–


UVS je pertnerom projektu Net-UBIEP.
Využitie BIM k zvýšeniu energetickej hospodárnosti budov.

UVS je partnerom projektu StavEdu,Profil spoločnosti

Svadby