Kurzy

Názov Rozsah / Termín Cena s DPH
Správa registratúry a archív organizácie. 29. jún  - 3. júl 2020

384,–
Správa registratúry a archív organizácie - výklad zákona 395/2002 Z. z., vyhláška MV SR 410/2015 Z.z.-novela účinná od 1.3. 2019 29. jún 2020 90,–
Špecialista požiarnej ochrany - základná odborná príprava
2. -  6. november 2020 I. sústredenie , posledné sústredenie marec 2021
900,–
Všeobecné správne konanie 16. apríl 2020
90,–

UVS spolupracuje v niekoľkých EU-projektoch.

UVS je partnerom projektu CraftEdu.


UVS je pertnerom projektu Net-UBIEP.
Využitie BIM k zvýšeniu energetickej hospodárnosti budov.

UVS je partnerom projektu StavEdu,Profil spoločnosti

Svadby