Kurzy

Názov Rozsah / Termín Cena s DPH
Normalizovaná úprava písomností a jazyková kultúra 28. jún 2018 78,–


UVS je pertnerom projektu Net-UBIEP.
Využitie BIM k zvýšeniu energetickej hospodárnosti budov.

UVS je partnerom projektu StavEdu,Profil spoločnosti

Svadby