Kurzy

Názov Rozsah / Termín Cena s DPH
Špecialista požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava Marec 2021, Termín aktualizujeme podľa aktuálnej situácie a platných opatrení
384,–
Všeobecné správne konanie 13. 4. 2021 WEBINÁR
90,–
Konanie a rozhodovanie o správnych deliktoch s dôrazom na priestupkové konanie - online 20. 4. 2021 online - WEBINÁR
90,–

UVS spolupracuje v niekoľkých EU-projektoch.

UVS je partnerom projektu CraftEdu .


UVS je pertnerom projektu Net-UBIEP.
Využitie BIM k zvýšeniu energetickej hospodárnosti budov.

UVS je partnerom projektu StavEdu,Profil spoločnosti

Svadby