UVS spolupracuje v niekoľkých EU-projektoch.

UVS je partnerom projektu CraftEdu.


UVS je pertnerom projektu Net-UBIEP.
Využitie BIM k zvýšeniu energetickej hospodárnosti budov.

UVS je partnerom projektu StavEdu,Profil spoločnosti

Svadby