Kurzy

Názov Rozsah / Termín Cena s DPH
Špecialista požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava 5. - 10. október 2020/ prihlášky uzavreté, ďalší termín bude v mesiaci február 2020
384,–
Všeobecné správne konanie 20. 10. 2020
90,–
Konanie a rozhodovanie o správnych deliktoch s dôrazom na priestupkové konanie 27.10. 2020
90,–
Špecialista požiarnej ochrany - základná odborná príprava
2. -  6. november 2020 I. sústredenie , posledné sústredenie marec 2021
900,–

UVS spolupracuje v niekoľkých EU-projektoch.

UVS je partnerom projektu CraftEdu.


UVS je pertnerom projektu Net-UBIEP.
Využitie BIM k zvýšeniu energetickej hospodárnosti budov.

UVS je partnerom projektu StavEdu,Profil spoločnosti

Svadby