Kurzy

Názov Rozsah / Termín Cena s DPH
Špecialista požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava 26. november -                    1. december 2018
354,–
Všeobecné správne konanie 3. december 2018
78,–
Konanie a rozhodovanie o správnych deliktoch s dôrazom na priestupkové konanie 11. december 2018 78,–


UVS je pertnerom projektu Net-UBIEP.
Využitie BIM k zvýšeniu energetickej hospodárnosti budov.

UVS je partnerom projektu StavEdu,Profil spoločnosti

Svadby