O nás


   Vzdelávacie programy, ktoré ÚVS ponúka najmä   z oblasti profesijného vzdelávania, rôzne typy kurzov, odborné semináre - akreditované MŠ SR, oprávnené MV SR, Národným inšpektorátom práce pri MPSVR SR, MŽP SR až po podujatia realizované na základe Vašich požiadaviek.

   Zamestnanci kongresového a vzdelávacieho centra ÚVS, s.r.o. sa tešia na Vašu návštevu a prajú Vám príjemný pobyt v našom zariadení. tlač