Kontakt

Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.
Bárdošova 33
833 12 Bratislava

Registrácia : Okresný súd Bratislava I, OR sro, vložka číslo 23963/B

IČO: 35810700

DIČ/DPH: SK 2020236251

Web: http://www.uvs.sk


RECEPCIA

Tel.:  00421 2 5477 2060


ODBOR OBCHODU

Mgr. Katarína Recká

Tel.: 00421 2 5477 2060

e-mail: sluzby@uvs.skODBOR CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA

Mgr. Zuzana Kyrinovičová

Tel.: 00421 2 5477 6323, 00421 2 5477 3971

E-mail: vzdelavanie@uvs.sk


ODBOR MARKETINGU A SLUŽIEB

Mgr. Roman Kyrinovič

E-mail: sluzby@uvs.sk 
tlač