Kurzy

Názov Rozsah / Termín Cena s DPH
Konanie a rozhodovanie o správnych deliktoch s dôrazom na priestupkové konanie Pôvodný termín 30. apríl 2020 bude aktualizovaný podľa situácie na Slovensku
90,–
Všeobecné správne konanie 16. apríl 2020
90,–
Využitie BIM na dosiahnutie čo najlepšej energetickej hospodárnosti budov - BEZPLATNÉ


0,–