Kurzy

Názov Rozsah / Termín Cena s DPH
Seminár o priestupkovom konaní I. polrok 2018 78,–
Rozhodnutie v správnom konaní I. polrok 2018
78,–