Registračný formulár

Názov programu: Nová správa registratúry a archív organizácie - 3 dni
Kód programu: 230707
Termín: 07. november 2023 09:00 - 09. november 2023 15:30
Kontaktné údaje
Iné
Spôsob platby

IBAN: SK63 7500 0000 0040 0786 6155 ČSOB, a.s., Bratislava
variabilný symbol: 230707
konštantný symbol: 0308

Zmluvné podmienky

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

Je stanovený v rámci voľnej tvorby cien.
ÚVS, s.r.o. je platiteľom DPH.

PODMIENKY ÚČASTI:

  • Vašu účasť potvrďte záväznou prihláškou/registráciou najneskôr 7 dní pred začiatkom seminára prostredníctvom registrácie na stránke WWW.UVS.SK.
  • Prihláška na seminár Vám bude po jej prevzatí a zaevidovaní potvrdená. Odborný seminár sa uskutoční iba v prípade, že sa naň prihlási dostatočný počet účastníkov. V prípade prekročenia kapacity seminára alebo nedostatočného počtu prihlásených Vám ponúkneme náhradný termín alebo seminár, príp. zrušenie prihlášky.
  • Uzávierka prihlášok 7 dní pred termínom konania seminára. Prihlášky po tomto termíne konzultujte prosím telefonicky s manažérom vzdelávania.
  • Účastnícky poplatok uhraďte pred začiatkom podujatia, podľa počtu prihlásených osôb, prevodným príkazom. V prípade, že úhrada účastníckeho poplatku bude realizovaná neskôr ako 7 dní pred začiatkom seminára, požadujeme predloženie dokladu o zaplatení. Platbu prosím realizujte pod variabilným symbolom uvedeným v prihláške. Daňový doklad Vám bude odovzdaný v deň konania školenia, po ukončení školenia.

ÚVS, s. r. o. si vyhradzuje právo na zrušenie plánovanej akcie, prípadne na zmenu lektora.

STORNO PODMIENKY:

  • Prihláška/registrácia na seminár je záväzná, môžete ju však zrušiť do 5 pracovných dní od začatia školenia. Zrušenie prihlášky musí byť realizované písomne, formou e-mailu. Ak však z Vašej strany nebude prihláška zrušená spôsobom a v lehote hore uvedenej, ste povinný uhradiť čiastku zodpovedajúcu:
  • 100 % z ceny: ak sa písomné zrušenie uskutoční v deň seminára,  alebo po seminári, prípadne ak sa nezúčastníte seminára bez predošlého zrušenia. Zastúpenie prihlásených účastníkov je samozrejme možné.
  • 70 % z ceny: ak sa písomné zrušenie uskutoční 1 až 2 pracovné dni pred seminárom.
  • 50 % z ceny: ak sa písomné zrušenie uskutoční 3 až 5 pracovných dní pred seminárom.
Overovacie informácie


* povinné