Práca s REVIT-om, NetUbiep- Modul MP2

Kód:


Registrácia
Miesto konania: Hotel Saffron , Radlinského 27, 811 07 Bratislava
Termín:


PROGRAM:

1.      Informačný model budovy (BIM)

·         princíp informačného modelu budovy

2.      Základy práce s Revit-om

·         vytvorenie nového projektu

·         oboznámenie sa s užívateľským prostredím programu Revit (panel s nástrojmi ribbon, properties - vlastnosti, project browser – prehľad projektu)

·         definovanie prvkov Revit-u

·         vysvetlenie práce s rodinami

3.      Základy vytvárania výkresu

·         vytvorenie jednoduchého pôdorysu

·         vytvorenie a úprava výškových úrovní

·         práce s modulovou mriežkou

4.      Základy vytvárania modelu budovy

·         vytvorenie stien

·         vkladanie dverí a okien

·         vytvorenie podláh

·         úprava vlastností

·         nástroje pre úpravy prvkov (zarovnanie, posúvanie, kopírovanie, otočenie,...)

5.      Pridanie a úprava ďalších komponentov

·         pridávanie a úprava rodín a komponent

6.      Vytvorenie pohľadov na model budovy

·         vytvorenie nového plánu

·         vlastnosti plánov, rozsah pohľadov

·         nastavenie zobrazovania objektov

·         práce s rezmi a pohľadmi

·         vytvorenie a úprava 3D pohľadov

7.      Kótovanie a väzby

·         umiestnenie kót

·         použitie a úprava vzájomných väzieb

8.      Dokončení modelu objektu

·         úprava podláh, vytvorenie podhľadov

·         vytvorenie a úprava striech

·         vytvorenie a úprava obvodových plášťov, fasád

·         vloženie schodiska, rampy a zábradlia

9.      Konštrukčné prvky

·         vytvorenie stĺpov

·         vytvorenie nosníkov, priehradových trámov

·         vytvorenie základov

10.  Práca s terénom

·         vytvorenie a úprava terénu a podoblastí

·         vytvorenie základovej dosky

11.   Príprava výkresov, popisovanie a detaily

·         vytvorenie pomenovaných pohľadov

·         práca s detailmi

·         rysovacie 2D nástroje, text, položkovanie rodín

12.   Legendy, rozpisky a výkazy

·         vytváranie popisov miestností a ich plôch

·         farebné schémy dispozícií

·         vytváranie legiend

·         vytváranie a úprava tabuliek a výkazov

13.   Práca s výkresovými listami

·         príprava a tlač výkresových listov

14.  Zopakovanie


Registrácia tlač