CraftEdu projekt

 

Stretnutie partnerov projektu a stretnutie Riadiaceho výboru

k projektu CraftEdu

Dňa 7. - 8. 10. 2019 sa v Tatranskej Lomnici v rámci projektu CraftEdu uskutočnilo stretnutie partnerov projektu a Riadiaceho výboru. Témou stretnutia bolo nastavenie národného systému kvalifikácie a odbornej prípravy pre remeselníkov a pracovníkov v rámci vzdelávacích programov zahrnutých do projektu.

V rámci stretnutia sa zhodnotili a prediskutovali doterajšie výstupy z projektu, ktoré sú hlavne:

vytvorené kvalifikačné a hodnotiace štandardy, jednotky učebných výstupov a kurikulum pre profesie: montážnik výplne stavebných otvorov, tesár, montér hydroizolácii plochých striech, elektrotechnik pre inteligentnú elektroinštaláciu a elektrikár od 50V do 1000V v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie.

Súčasťou stretnutia bolo aj nastavenie prác, koordinácia ďalšieho postupu v projekte hlavne čo sa týka vytvorenia databázy školiteľov a certifikovaných školiteľov, aktivít vedúcich k podpore dopytu po vzdelávaní, diseminácií výsledkov projektu a komunikácie.


Zdroj: Novinky - Zväz stavebých podnikateľov Slovenska


tlač