Analýza národného status quo-stavebný sektor

Iniciatíva Build Up Skills

Reštart Národnej kvalifikačnej platformy a Roadmap v rámci implementácie budov s takmer nulovou spotrebou energie
a stratégie Vlna obnovy

Cieľom projektu DoubleDecker je v rámci iniciatívy Build Up Skills (BUS), vytvoriť strategický podklad transformácie stavebníctva v Českej republike a na Slovensku. Prvým krokom je spracovanie Analýzy národného status-quo ako východiskového dokumentu a v druhej fáze vznik národnej cestovnej mapy (Roadmaps). Ich účelom bude strategicky usmerňovať obidve krajiny v snahe splniť ciele Európskej zelenej dohody, ktorej primárnym cieľom je aby sa Európa do roku 2050 stala vôbec prvým klimaticky neutrálnym kontinentom a súvisiacej Vlny obnovy, Smart Finance for Smart Buildings a ďalších iniciatív Európskej komisie.

Analýzu národného status quo - brožúru si môžete stiahnuť TU

https://www.uvs.sk/rpc/download.tom?ID=13&hash=aUc2mks2gI0ErgdlYw9q16e660EonKAs