Contact

 Contact:

Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.
Radlinského 7917/47
811 07 Bratislava

Tel.: 00421 2 5477 2060
Web: http://www.uvs.sk

Reception:
Tel.: 00421 2 5477 2060
e-mail: recepcia@uvs.sk

Seminars:

Tel.: 00421 2 5477 6323
E-mail: vzdelavanie@uvs.sk


print