Seminár o priestupkovom konaní

Kód: 230712


Registrácia

Obsah
NázovSeminár o priestupkovom konaní
Cieľová skupina- pracovníci orgánov samosprávy, štátnej správy a špeciálnych úradov,
- všetci ktorí riešia priestupky (napr. stavebné úrady, polícia, inšpektori,
ŽP, SOI atď.).
Cieľ seminára
zvýšiť právne vedomie pri konaniach o priestupkoch a vydaní kvalifikovaného rozhodnutia, výkone rozhodnutia v priestupkovom konaní.
Obsahová náplň
  • Pojem, charakteristické črty a základné zásady priestupkového konania.
  • Účastníci priestupkového konania a príslušnosť na konanie o priestupkoch.
  • Postup pred začatím priestupkového konania - objasňovanie priestupkov.
  • Začatie priestupkového konania a ďalší postup v konaní.
  • Rozhodnutie v priestupkovom konaní.
  • Blokové konanie a rozkazné konanie.
  • Sankcie.
  • Riadne opravné prostriedky v priestupkovom konaní.
  • Mimoriadne opravné prostriedky v priestupkovom konaní.
  • Výkon rozhodnutia v priestupkovom konaní.
Termín konania
Uzávierka prihlášok
Rozsah1 deň
Cena s DPH65,00€ + 20%DPH, t.j. spolu 78,00€ s DPH

v cene sú zahrnuté režijné náklady organizátora školenia, náklady na lektora občerstvenie a obed.

Program08:30 hod. - 09:00 hod. - prezencia účastníkov
09:00 hod. - 16:00 hod. - vzdelávací seminár
12:00 hod. - 12:30 hod. - obedňajšia prestávka
Forma ukončeniaOsvedčenie o absolvovaní seminára.
 Lektor 
doc. JUDr. Mária SREBALOVÁ, PhD. - Právnická fakulta UK, Katedra správneho a environmentálneho práva
Miesto konaniaÚstav vzdelávania a služieb, s.r.o.
Bárdošova 33
833 12 Bratislava
KontaktIng. Silvia Priamová
tel.: 02/ 5477 6323
fax: 02/5477 3971
email:vzdelavanie@uvs.sk

Registrácia tlač