Net-UBIEP

Pozvánka a prihláška na seminár 25.10.2018


,, Využitie BIM na dosiahnutie čo najlepšej energetickej hospodárnosti budov“

Seminár pre verejnú správu, vlastníkov nehnuteľností, nájomníkov a správcov budov.


UVS je partnerom projektu NetUbiep

Využitie BIM na dosiahnutie čo najlepšej energetickej hospodárnosti budov

tlač