STAVEDU - Slovakia


Hlavní partneri projektu:

ZSPS - Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

ÚVS - Ústav vzdelávania a služieb

SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

NÚCŽV - Národný ústav celoživotného vzdelávania

Pripojte sa k systému daľšieho vzdelávania a kvalifikácie a využite výhody spolupráce v ďalšom vzdelávaní remeselníkov a pracovníkov na stavbách medzi stavebnými firmami a dodávateľm i technológií a materiálov pre budovy.

tlač