EUROSTAV-PROJEKT CraftEdu

  ÚVS je partnerom projektu CraftEdu:

Prinášame Vám článok z časopisu EUROSTAV/marec 2020 o projekte a potrebe dobre vyškolených remeselníkov pre energetickú obnovu budov.

PROJEKT CraftEdu: ENERGETICKÁ OBNOVA BUDOV POTREBUJE DOBRE VYŠKOLENÝCH REMESELNÍKOV

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska ako jediné zamestnávateľské združenie v stavebnom odvetví dlhodobo pracuje na zlepšovaní podmienok na jeho rozvoj tak, aby boli slovenskí stavbári schopní úspešne zvládnuť všetky výzvy, ktoré budúcnosť prináša. V rámci dlhodobej stratégie obnovy budov treba okrem výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie (nZEB) do roka 2050 prispôsobiť obnovu budov nasledujúcim cieľom: znížiť emisie skleníkových plynov o 80 až 95 %, dosiahnuť vysoko energeticky efektívny a dekarbonizovaný fond budov a uľahčiť transformáciu existujúcich budov  na budovy nZEB.